PROVOZNÍ ŘÁD ateliéru ZEBRA
 

Dopolední kroužky v ateliéru ZEBRA (kromě zebrované miniškoličky) děti navštěvují s rodiči, odpolední bez rodičů

Přicházejte na kroužky max. 10 minut, na taneční kroužek max. 15 minut před zahájením lekce, abyste poskytli stejný prostor i ostatním rodičům s dětmi

Kočárky odložte ve vstupní hale, doporučujeme zajistit zámkem na kolo

Při vstupu se vyzujte, obuv odložte do botníku. Vstup do prostor ateliéru ZEBRA je možný pouze v přezůvkách, ponožkách, či s návleky

V celém ateliéru ZEBRA je zakázáno kouřit a požívat alkoholické nápoje či jiné návykové látky

Své svršky a obuv odkládejte v šatně. Nenechávejte věci ležet na zemi.

Za osobní věci je zodpovědný každý návštěvník. V případě krádeže či poškození ateliér ZEBRA nepřebírá zodpovědnost za vzniklou škodu

Do ateliéru ZEBRA mají přísný zákaz vstupu děti či rodiče s akutně probíhající infekční chorobou včetně rýmy, průjmu apod. Maminky, nevoďte do ZEBRY ani děti s podezřením na začínající nemoc

Do ateliéru ZEBRA mají zákaz vstupu děti či rodiče ve špinavém či páchnoucím ošacení

Odpovědnost za bezpečnost svého dítěte nese doprovod dítěte a to po celou dobu pobytu při dopoledních kroužcích, při odpoledních kroužcích nese odpovědnost vyučující

Každý rodič doprovází své dítě na WC a zde po svém dítěti uklidí. Po každém použití WC si všichni pečlivě umyjí ruce. Nočníky se po každém použití umyjí v prostorách WC

Děti tvoří nebo tančí ve vhodném „pracovním“ úboru a mají upravené vlasy, např. stažené do gumičky

Jídlo a pití se může konzumovat pouze v k tomu vyhrazeném prostoru – u stolků. Do hracího prostoru, vymezeného kobercem, je přísně zakázáno nosit jídlo i pití – zákaz platí pro děti i rodiče. Každý rodič krmí pouze své dítě a po sobě i svém dítěti také všechno uklidí. 

Návštěvníkům nabízíme možnost občerstvení – automat na čaj nebo kávu

Dbejte na bezpečnost dětí. Nenechávejte kávu, čaj a jiné horké nápoje či pokrmy na místech, kam děti dosáhnou (okraj stolu, nízké stolky apod.)  bez dozoru

Každý úraz hlásí dítě nebo rodič ihned vyučujícímu. Vyučující posoudí závažnost poranění. Zajistí první pomoc, v případě drobných poranění (např. oděrky) ošetří vyučující poranění pomocí lékárničky, která je uložena v hrací místnosti.  V případě vážnějšího poranění zavolá lékařskou službu a informuje zákonného zástupce žáka

Dětem není dovoleno zapínat a vypínat osvětlení ani obsluhovat elektrické přístroje, otevírat a zavírat okna  a manipulovat s topnými tělesy

Pokud přijdete na program s dalším dítětem, není možné, aby sourozenci lekci rušili nebo zůstávali bez dozoru, v takovém případě může vyučující rodiče z lekce vyloučit 

 Odhlášení kurzu před zahájením – při převodu do dalšího bloku převádíme celou platbu, při vrácení kurzovného odečítáme manipulační poplatek 100 Kč

Odhlášení kurzu v průběhu – v den odhlášení kurzu spočítáme počet lekcí dle rozpisu (od zahájení do odhlášení) násobíme cenou za jednotlivou lekci a přičteme manipulační poplatek ve výši 200 Kč – při převodu, 300 Kč – při vrácení kurzovného.

Odhlášení z příměstského táboru před zahájením - při převodu do dalšího termínu příměstského tábora převádíme celou platbu, při vrácení kurzovného odečítáme manipulační poplatek 100 Kč.

Návštěvníci ateliéru ZEBRA jsou povinni respektovat provozní řád.

 
 
                                                                                          Markéta Kunstová