ZEBROVANÝ PROGRAM
 

HUDEBNÍ PŘÍPRAVKA 

Zaměřena na rytmicko-melodické hry, zábavné zpívání, veselé tancování a hra na zobcové flétny podle veselých obrázků.    

 

Výhodou je snadná metoda, kdy děti hrají podle malovaných not. S chutí se učí nové písničky, nejprve lidové, pak z různých pohádek a filmů pro děti.Skupinovou výuku doplňuje zpěv, rytmizace popř.. pohyb a seznámení se s dalšími hudebními nástroji. U našich dětí je flétna zábavou, svědčí o tom i mnoho vystoupení a soutěží např. s multiinstrumentalistou Jiřím Stivínem, Standou Hložkem a celostátní soutěží „Zdravé pískání” pod záštitou Jitky Molavcové, kde jsme se umístili na 3. místě. Pořádáme pro děti různé hudební a výtvarné soustředění, tábory a zábavné programy.

 

 

 

PONDĚLÍ : 13.45 -14.45 h.  Výtvarný ateliér

               14.45 -15.30 h. sopránové flétny

               15.30 -16.15 h.  Zpěv II.

               16.15 -17.00 h.  Výuka hry na altové flétny III.
              

 

KUTÍLEK

Zábavný dopolední 60min. kroužek pro maminky s dětmi od 2 let. Hodina je rozdělena do dvou částí: Výtvarně tvořivá činnost-30min., kde malí kutílci kutí se svou maminkou, malují, lepí a učí se spolu, jak používat základní výtvarný materiál. Hudební část-30min., obsahuje zpívání, tleskání, rytmizace, tanec, soutěže, básničky, říkadla a seznámení se s různými hudebními nástroji. Veškeré výrobky si děti odnesou domů. S sebou : přezůvky, náhradní oblečení na umazání.

ČTVRTEK:10.00-11.00h.

 

VÝTVARNÝ ATELIÉR

Rozvíjí fantazii, barevné cítění, podporuje dětskou tvořivost a jemnou motoriku. Děti jsou rozděleny do výtvarných skupin, dle věku od 3-15 let. Zaručujeme netradiční výtvarné techniky, práce s nekonvečním materiálem a variabilní možnosti různých kombinací barev, stylů, prostorů a výtvarného umění.Pro malování je důležitých 10 vlastností zraku:tma, světlo, pevnost a barva, tvar a umístění, vzdálenost a blízkost, pohyb a klid.

 

ÚTERÝ :

            15.15 - 16.00 h. Pro nejmenší děti od 3-5 let.

            16.00 - 17.00 h. Pro malé malíře od 6-8 let.

            17.00 - 18.00 h. Pro větší výtvarníky od 8-15 let.

 

STŘEDA : 13.00 - 13.45 h. Flétna I. v ZŠ M.Alše

              14.00 - 14.45 h. Zpěv a flétna I. v ZŠ M.Alše

              15.00 - 15.45 h. Flétna II. v ZŠ M.Alše

              15.45 - 16.30 h. Zpěv II. v ZŠ M.Alše

              18.00 - 19.00 h. KERAMICKÁ DÍLNA pro dospělé.

              Příprava hlíny, modelování,válečkování, dekorování, práce na hrnčířském kruhu.

 

ČTVRTEK : 12.30.-13.15.Flétna I.

                13.30 - 14.15 h. Flétna II.

                14.15 - 15.00 h. Zpěv.II.

                15.00 - 15.45 h. Flétna-začátečníci. I.

                15.45 - 16.30 h. Altová, tenorová Flétna IV.

                16.30 - 17.15 h. Zpěv II.

                17.15.-18.00 h. Flétna III.

                18.00. -18.45. h.Zpěv II.  

PÁTEK : 14.00 - 14.45 h. Klavír IV.

            14.45 - 15.30 h. Flétna soprán, tenor, alt V.

            15.30 - 16.15 h. Zpěv V.

            16.15 - 17.00 h. Kytara II.

            17.00 -18.00 h. Výtvarný Ateliér pro nejstarší záky  

 


 

Pořádáme:

KONCERTY, VYSTOUPENÍ, VERNISÁŽE MALÝCH I VELKÝCH UMĚLCŮ, SOUSTŘEDĚNÍ, PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY A ZÁBAVNÉ ZEBROVANÉ AKCE PO CELÝ ROK PRO DĚTI  A JEJICH RODIČE.

 Těšíme se na společnou spolupráci nových zebrovaných nadšenců a zárověň DĚKUJEME našim stálým dobrovolným spolupracovníkům, rodičům, našim sponzorům a šikovným holkám za odpovědnou práci s dětmi v kolektivu atelíéru ZEBRA

                                                                                                                                                                         a všem zebrovaným zebrám... :-)