Už jsou tady Vánoce,
V Zebře zase po roce,
Zazpívejme koledu,
Popřejme si pohodu.

Kytaristé brnky brnky.
zacinkají   zvonky,
Už jsou tady po roce,
V Zebře další Vánoce.

Flétničky zebrovaně pískající,
Do nového roku,
Štěstí, zdraví výskající.

Velcí, malí kutílci,
Zachovejme tradici,
Zebrované Vánoce,
Jsou tu opět po roce.

 

  
Vítá Vás Zebra na svém zebrovaném webu 

        

Cílem ateliéru ZEBRA je estetická výchova dětí a mládeže, rozvoj kulturního cítění u dětí a mládeže a přibližování výtvarného a hudebního umění současnému diváku a posluchači: tedy poskytnutí ucelené nabídky aktivit dětem a mládeži k účelnému využití jejich volného času, jako prevence před současnými patologickými vlivy prostředí. Vytvoření veřejného prostoru, kde se mohou vzájemně setkávat rodiče a jejich děti, společně tvořit, vzdělávat se, rozvíjet se a získávat nové zkušenosti a přátele. Prostřednictvím zkušených odborných pedagogů předávat a vštěpovat cit a lásku k umění. Zároveň podchytit talentované děti a pomoci jim najít tu správnou cestu k obohacení osobnosti a duše. Prostředí našeho ateliéru vybízí k zamyšlení a tudíž nás vede s radostí a chutí odvážně se pouštět do nových realizací různých programů na vysoké úrovni. S pořádným vytříbeným vkusem a pracovitostí chceme zanechávat v lidech ty nejlepší vzpomínky, radosti, schopnosti a neustálého zdokonalování ve vztahu k lidem, k přírodě a ke zvířatům.....

                                                                                         

AŤ ŽIJOU ZEBRY!

 

Těšíme se na Vás a na Vaše nadané děti...

Jak to vypadá v našem zebrovaném ateliéru...


Podporují nás...