Nové informace o změnách v souvislosti s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 - General Data Protection Regulation zkráceně GDPR.

Vaše osobní údaje budu používat pouze pro informativní účely o mých nabídkách kurzů, přihlášky na příměstské tábory a to s účinností od 23.5.2018.
Vaše osobní údaje jsou zabezpečeny. 

V rámci zajišťování svých činností Ateliér Zebra zpracovává osobní údaje zejména pro tyto účely: zápis do výtvarných a hudebních kurzů, prezentace Ateliéru Zebra, organizace příměstkých táborů a soustředění pro děti, pořizování záznamů.

Po dobu konání koncertů, vystoupení, vernisáží malých i velkých umělců, soustředění, příměstských táborů, zebrovaných akcích po celý rok pro děti a jejich rodiče.  Ateliér Zebra může pořizovat fotografie, zvukové a obrazové záznamy, které budou použity na oficiálních webových stránkách Ateliéru Zebra a dalších informačních materiálech k prezentaci Ateliéru Zebra na veřejnosti.

Ateliér Zebra nenese odpovědnost za případné další pořízení a zpracování výše uvedených fotografií, zvukových a obrazových záznamů jinou osobou.

Tato změna pro Vás obecně nic nemění a ani není nutný z Vaší strany žádný dodatečný zásah.
V případě, že si již nepřejete být o těchto mých nabídkách a možnostech informováni, žádám Vás tímto o sdělení této skutečnosti v odpovědi na tento mail mk.cernobila@seznam.cz a veškeré Vaše námi evidované osobní údaje budou ihned odstraněny.

Děkuji Vám za pochopení Markéta Kunstová